email : [email protected] /  Phone: + 359 889 272 131 / Образователен център Алексиев - онлайн курсове

Матури по Английски език

Курс за матура по английски език за 7-и клас. 

Курсът е в рамките на един модул от 40 учебни часа. Предвидени са 10 часа конферентна връзка в рамките на курса. Курсистът работи с тестове от предишните матури, като при всеки неправилен отговор преподавателят коментира характера на грешката, кое граматично правило е нарушено и как може да се поправи – т.е. пътя за научаване на правилото. Що се отнася до литературата коментарът е свързан с кой пасаж от текста или авторовата идея курсистът не се е справил и как може да се коригира, т.е. пътят към верния отговор.

Курс за матура по английски език за 12-и клас. 

Курсът е в рамките на един модул от 60 учебни часа. Предвидени са 15 часа конферентна връзка в рамките на курса. Курсистът работи с тестове от предишните матури, като при всеки неправилен отговор преподавателят коментира характера на грешката, кое граматично правило е нарушено и как може да се поправи – т.е. пътя за научаване на правилото. Дават се примери, правят се упражнения и допълнителни тестове за решаване докато курсистът не усвои правилния подход.