email : [email protected] /  Phone: + 359 889 272 131 / Образователен център Алексиев - онлайн курсове

Международни сертификати

КУРСОВЕ за онлайн подготовка за сертификати IELTS и TOEFL

 

IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)

 

IELTS е международен изпит по английски език, чиято валидност е две години (в някои случаи приемащите документите не се съобразяват с този срок на валидност). Валиден е за всички държави от Обединеното кралство и Европейския съюз, както в Канада и в много от щатите на USA.

IELTS има два типа формата

General Module (общ модул, изискван при наемане на работа във всички страни на Европейския съюз или емиграция в определени страни, като Австралия, Канада, Нова Зеландия) и 

Academic Module (академичен модул, предназначен основно за прием във висши учебни заведения в чужбина).

Преди да изберете съответния вид, е необходимо да проучите конкретните изисквания на организацията, пред която ще представяте резултатите си.

Изпитът се администрира от три световни образователни организации: Британски съвет, IDP, IELTS Australia и Университета Кеймбридж.

Изпити се провеждат почти всеки месец в градовете София, Благоевград, Бургас, Монтана, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна и Велико Търново. За конкретната дата и час можете да се информирате от сайта на British Council, https://www.britishcouncil.bg/en/exam/ielts който администрира тези тестове в България

Цените за ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ за сертификат IELTS са следните:

Таксата за явяване на изпит, през 2018-та година беше в размер на 395 лв.

– Цената за тест за UKVI (UK VIsas – визи за UK)  или други цели към м. юни 2019 г. е:

– IELTS for UKVI, Academic or General Training: 446 BGN.-  (виза за висше или друг вид обучение, или за работа или пребиваване)

– IELTS Life Skills A1: 335 BGN. (елементарен английски за пребиваване, ниво на знание А1)

– IELTS Life Skills B1: 335 BGN. (английски за средно напреднали, ниво на знание В1)

Кога се провежда изпитът:

Всички компоненти, с изключение на устната част, се състоят в един ден. Комуникативният модул може да бъде в рамките на седмица по-рано, или по-късно от обявената дата за писмените компоненти..

Какво включва изпитът?

IELTS се състои от 4 секции – слушане, четене, писане и говорене. Частите „говорене” и „слушане” са идентични и за двата формата – General Module  и Academic Module.

Времетраене на секциите:

1. Слушане – 30 минути.

Тази секция се състои от 40 въпроса, разпределени в 4 тематични дяла. Текстовете се слушат само веднъж, като е позволено да се водят бележки, по време на слушането на записите.

2. Говорене – 11-14 минути.

Частта „говорене” се състои от три задачи: личен разговор – а). представяне на изпитвания пред изпитващия, (това е основна разлика с TOEFL iBT, защото при него комуникацията не е лична, а се записва дигитално), b). самостоятелен анализ на определена тема, съвременен дискутиран проблем и c). подробен диалог-анализ  с изпитващия на същата тема.

3. Четене- 60 минути.

Секцията е разделена на три части, а въпросите, на които ще отговаряте са общо 40. Времетраенето и формата и за двата варианта на изпита са еднакви, но се различават самите текстове, тематиката и стила на езика. Академичният модул тества възможносттите Ви да използвате адекватно четирите умения и да ги прилагате свободно в академична среда, докато за общия модул се изисква по-скоро познаване на общия, социален аспект на комуникация, способността да се справяте с шаблонни фрази в професионалната среда или в обикновени житейски комуникативни ситуации.

4. Писане – 60 минути.

Състои се от две задължителни задачи. Първата е писмен отговор върху зададен проблем, чрез писане на писмо или подобен формат.

Времето за изпълнението на тази задача е около 20 минути

Втората задача е написване на есе, за което разполагате с останалите 40 минути.

Необходимото владеене на езика за този изпит отговаря приблизително на ниво В2 – C1 от Европейската езикова рамка, така че преди да започнем подготовката, трябва да се уверим заедно, че сте поне на ниво UpperIntermediate. Това ще стане, след като положите безплатен входящ тест при нас, който се състои от писмена и комуникативна част. Ако езиковите  познания позволяват директно започване на работа върху изпитните компоненти, ще съставим индивидуалната програма, в зависимост от времето, с което разполагате и седмичната Ви ангажираност.

Ако преценим, че Ви трябва още работа върху усъвършенстване на общия модул по английски език, ние предлагаме предложим бърз опреснителен курс, или покриването на определено ниво успоредно със същинската подготовка за IELTS. Подготовката включва интензивна работа върху реални тестове и изпити, писане на есета и детайлното им обсъждане,  както и предварително запознаване с критериите за оценяване.

Оценяване и получаване на резултатите

Резултатите (Statement of Results) се получават  по пощата от изпитващата организация 13 дни след  датата, на която сте се явили на изпита. Освен общия брой на точки, се съобщава и кратка  информация, относно самото представяне и оценките на отделните компоненти. Оценяването се извършва по точкова система, като максималният брой е 9 точки. Всяка образователна институция си има различни изисквания относно точките, които са необходими за прием, но необходимият минимум обикновено е 5.5 – 6.5. Можеш да провериш резултатите си и онлайн на www.ielts-results.britishcouncil.org и да следваш посочените инструкции. (Резултати не се съобщават по телефон или електронна поща.)

Преразглеждане на резултати

Ако резултатите не са удовлетворителни за кандидата, може да се подаде контестация за преразглеждане на положения теста (Enquiry on Results). Цената на тази услуга е 60 британски лири (заплащат се в лева). Ако резултатът се промени след тази процедура, сумата се възстановява обратно на контестанта.

Регистрация за IELTS

Независимо дали си наш курсист или не, aleksiev1.eu, Благоевград, може да съдейства за попълване на формуляра за кандидатстване напълно безплатно.

Ще предоставим подробна информация, относно процедурата на кандидастване за даден изпит, ще запознаем кандидата с различните начини за изпращане на документите, ще помогнем за тяхното изрядно попълване и ще напомняме за  сроковете за тяхното изпращане.

ПОДГОТОВКА онлайн от всяка точка на България:

ЦЕНА за подготовка за изпита:

Кратък курс за напредналиниво В2 – С1 – Общо 45 уч. часа – 30 уч. часа самостоятелна работа + 15 уч. часа конферентна видеоеръзка с преподавател. Цена 450 лева.

Курс за средно напреднали: ниво В1 – В2.

Подготовката включва общо 60 уч. часа самостоятелна работа + 20  часа конферентна видео-връзка с преподавател. Цена 600 лв.

Ако се налага допълнително обучение за ниво на владеене на езика, цената се определя в зависимост от необходимия брой часове.

Учебните материали и за двата типа курсове са достъпни онлайн и могат да бъдат разпечатвани.

Можете да изпратите вашите запитвания относно подготовката за IELTS на [email protected]

ТOEFL  (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL е изпит по английски език за чужденци.

TOEFL iBT (InternetBased TOEFL) тества четирите езикови умения, които са важни за ефективна комуникация: говорене, слушане, четене и писане. Тестът проверява способността на кандидатите да използват и разбират английски език на университетско ниво.

Internet-Based TOEFL съдържа четири секции:

   • Четене (Reading) – от 60 до 80 минути

   • Слушане (Listening) – от 60 до 90 минути

   • Почивка – 10 минути 

   • Говорене (Speaking) – 20 минути 

   • Писане (Writing) – 2 задачи – 30 и 20минути – общо 50 минути

Reading (Четене) секция

Включва 3 или 4 текста с по 12-14 въпроса към всеки от тях. Имате 60 или 80 минути да отговорите в зависимост от броя на текстовете. TOEFL iBT текстовете са откъси от университетски учебници, които представляват въведение в дисциплината или дадена тема. Те покриват разнообразие от теми. Не се безпокойте, ако темата на текста не ви е позната. Цялата информация, от която се нуждаете, ще бъде в текста.

Listening (Слушане) секция – 60 или 90 минути 

 Секция „Слушане“ включва въпроси за академични лекции. По време на слушането воденето на бележки е позволено, а нашият опит показва, че това е умение, за чието придобиване нашите ученици се нуждаят от помощ. 


Speaking (Разговор) секция

Секция „Разговор“ трае приблизително 20 минути и включва 6 въпроса:

Първите два въпроса се наричат „независими“ (independent Speaking tasks), защото изискват да използвате изцяло свои идеи, мнения и примери от ваши преживявания при отговорите.

Останалите 4 въпроса се наричат „комбинирани“ (Integrated Speaking tasks), защото изискват от вас да комбинирате уменията си в английския език.

Отговорите на въпросите ще дадете като ползвате слушалки и микрофон и записвате отговорите си сами.

Writing (Писане) секция

Времетраенето на секция „Писане“ е 50 минути. Задачите в нея са две – комбинирана (Integrated Writing task ) и независима (Independent Task).

1.  Комбинираната писмена задача (20 минути) включва прочитане на кратък текст и слушане на кратка лекция, след което отговаряне на въпрос свързан с двата текста. Това е писмена задача абсолютно непозната за българските ученици и e един от елементите на изпита, където ролята на учителя по TOEFL е решаваща. Изясняването на връзката между два текста и използването на необходимата от тях информация и примери са още едно изключително полезно за академична работа умение.

2.  Независима задача (30 минути) — есе (аргументативно съчинение) по зададена тема.

ОЦЕНЯВАНЕ: 

     • Четене – 0-30 

     • Слушане – 0-30 

     • Говорене – 0-30 

     • Писане – 0-30 

     • Общ резултат – 0-120

 С TOEFL се оценяват: 

1. Академичните способности на кандидата.

2. Говоримите Ви умения и то много точно.

3. Защо да се явявам на TOEFL? 

 Изпитът TOEFL е необходимо условие при кандидатстване в университети и колежи, където обучението е на английски език. Много правителствени, лицензирани и сертифицирани агенции, също така и програми за стипендии използват резултатите от TOEFL, за да оценят владеенето на английския език от хора, за които той не е роден език.

4. Къде можем да се явим на TOEFL?

TOEFL iBT се администрира от тест центрове, оторизирани от ETS по целия свят. Съдействие за откриване на мястото и времето, подходящи за Вашето явяване, ще получите на сайта aleksiev1.eu

НАШАТА МЕТОДИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL

Цели и методи на обучението: 

– преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми; 

– основен и задълбочен преговор на граматиката, както и усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции; 

– анализ и коментар на допусканите грешки; 

– стратегии за справяне с изпитната ситуация; 

– изграждане на умения за съобразяване с фактора време; 

– отчитане и съобразяване на подготовката с обстоятелството, че TOEFL е тест по американски английски.

ЦЕНИ за ПОДГОТОВКА:

Курсът за подготовка е между 40 и 60 часа в зависимост от началното ниво на познания. В цената са включени всички учебни материали, които ще са достъпни онлайн. Учебните материали могат да се разпечатват от курсиста за собствено ползване. Нивото на знание предварително се определя чрез тест, за който не се плаща.

ЦЕНА на курс от 40 уч часа – 450 лв.

ЦЕНА на курс от 60 часа – 700 лв.

Можете да изпращате вашите запитвания относно подготовката Ви за 

TOEFL iBT на [email protected]