email : [email protected] /  Phone: + 359 889 272 131 / Образователен център Алексиев - онлайн курсове

Организация на обучението

Организация на обучението:

Всеки кандидат за обучение се записва чрез контакт по мейл [email protected] и получава потребителско име и парола, с които може да влезне в сайта за обучение, както и инструкция каква последователност от операции да спазва.Кандидатът подписва декларация за неразпространяване на материалите, получени по време на обучението.

В страницата на неговия курс кандидатът ще намери

Програма за обучението, която разяснява целта, задачите и крайната цел на обучението, както и сроковете за изпълнение:

1. Последователността на темите

2. Помощните материали, за обучение – във вид на текстове, презентации, видео материали, линкове за достъп до информация чрез интернет, тестове за контролна проверка, линк за контакт с преподавателя, график за конферентна връзка с преподавателя (часовете, предвидени за конферентната връзка са включени в общия график часове), график с инструкции за провеждане на заключителния  изпит.

ВНИМАНИЕ !

Цялостното обучение, включващо входящ тест за езиковите курсове, учебен процес, контакти с преподавателя и заключителен изпит се извършват ОНЛАЙН. Минимална конфигурация на компютъра, чрез който се обучава курсистът: Някоя от следните платформи: Windows 7/XP/8/10; Microsoft Office; Media Player. Освен това трябват видео камера и слушалки за конферентната връзка.